Фондация „Отворена длан“ подписа договор с програма Еразъм + на ЕС, във връзка с одобрено за финансиране проектно предложение

Фондация „Отворена длан“ подписа договор с програма Еразъм + на ЕС, във връзка с одобрено за финансиране проектно предложение

Фондация „Отворена длан“ подписа договор с програма Еразъм + на ЕС, във връзка с одобрено за финансиране проектно предложение

03.
ДАТА: 21 Януари 2020 Г.

Фондация „Отворена длан“ ще повиши уменията на своя екип по направление обучение на възрастни. В изпълнение на проектните дейности управляващия орган на фондацията ще селектира и изпрати на обучение част от екипа си, които ще преминат обучение и обмяна на опит в Гърция по следните направления:

1. Обучителен курс в сферата на ИКТ – нови технологии – дигитални компетенции
2. Обучителен курс в сферата на трансфера на иновативни образователни методи
3. Обучителен курс за подобряване езиковите компетенции на персонала.

Заложените теми в горепосочените обучителни курсове акцентират върху подбора и използването на специализирани онлайн програми и мобилни приложения в процеса на обучението на възрастни, ефективното използване на възможностите на средства на Web 2.0 в диалога между обучаеми и обучители (като например социални мрежи, блогове, уеб страници, базирани на уики технологията), програмни приложения за създаване и използване на дигитално съдържание в класната стая и онлайн,според реалния профил на съответните участници и други.