Сдружение с нестопанска цел
МИГ Плевен

„Местна инициативна група Плевен“ е учредена на 30.06.2017 г. и е доброволна, независима организация с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза. Учредителите на „Местна инициативна група Плевен“ се събират от от бщото желание да работят за подобряването на икономическото и социално развитие на българските региони и на Плевенския регион, като активно си взаимодействат с местните органи на управление в България и в Плевенски регион.

Проекти

Новини