Дигитализиране на проучените обекти с обща история

Дигитализиране на проучените обекти с обща история

Дигитализиране на проучените обекти с обща история

03.
ДАТА: 30 Август 2019 Г.

Извършено е заснемане на проучените 18 броя обекта с обща история, част от културното и историческо наследство на България и Румъния. Направена е обработка на цифровите изображения и са изработени 360˚ образи на всеки един от обектите. За обектите, които са разрушени, в лошо състояние и др. са предоставени дигитални образи от извършеното сканиране чрез 3D скенер, чертежи, или скици с цел оптимално пресъздаване на образите.