Изработване на 18 броя умалени обемно-пространствени модели на обекти с обща история между България и Румъния

Изработване на 18 броя умалени обемно-пространствени модели на обекти с обща история между България и Румъния

Изработване на 18 броя умалени обемно-пространствени модели на обекти с обща история между България и Румъния

03.
ДАТА: 10 Февруари 2020 Г.

Изработени и монтирани са 3D обемни пространствени експозиционни модели на 18 броя културно-исторически обекти, част от културното наследство на България и Румъния. Всеки един от макетите е в детайлност близка с реалните обекти, ландшафта и геодезията на района. Към всеки един от тях има озеленяване съобразено с градската среда. Осигурено е осветление към него. С цел пресъздаване на най-голяма автентичност на места са използвани истински материали като дърво, камък и метал. За постигане на устойчивост, стабилност и достъпно зрително ниво всеки един от моделите е поставен на макетна рамка, която позволява тяхното местене и аранжиране.
Всеки един макет разполага с отделна информационна система. Поставена е кутия с бутон и надпис с триезичното наименование на съответния обект и монтирана звукова карта с изход за слушалки. Поставено е информационно аудио озвучаване за всеки един макет на български, румънски и английски език, представяйки историческа информация за всеки един от обектите.