Завърши процедурата по селектиране на участниците в организирани обучения в Гърция

Завърши процедурата по селектиране на участниците в организирани обучения в Гърция

Завърши процедурата по селектиране на участниците в организирани обучения в Гърция

03.
ДАТА: 23 Юни 2020 Г.

Завърши процедурата по селектиране на участници в организирани обучения в Гърция. След беседване с всички кандидати и съгласно заложените в Европейския план за развитие на Фондация „Отворена длан“ цели, бяха класирани 5 члена на екипът на фондацията, които отговарят на критериите. Комисията в свое решение, утвърди избраните кандидати. Те ще преминат предварителна междукултурна подготовка и ще подпишат споразумение за мобилност.

Благодарим на всички отзовали се на тази покана. Както знаете, фондация „Отворена длан“ не спира да търси възможности да развива капацитета, както на организацията, така и на нейните членове и доброволци.

Надяваме се, на следващ етап да успеем да включим повече доброволци в образователните мобилности, които осъществяваме.

Разбира се, колегите ще пренесат и опита и усвоените знания и умения от обученията, като участват в работни срещи и обучения след приключване на обучителните курсове в Гърция.

С уважение,
Христо Таслаков