Покана за участие

Покана за участие

Покана за участие

03.
ДАТА: 20.04.2021 Г.

Във връзка с проект за Разработване на общоприложим наръчник за влияние на младите хора в управлението на общините в България чрез диалог между тях и овластени представители на общинските власти по програма ERASMUS +
Местна инициативна група Плевен, като бенефициент по проект по програма ERASMUS +, Ви кани на дискусионен форум, който ще се проведе в рамките на 4 дни в периода от 14.05.2021-18.05.2021 г. (петък-вторник), в гр. Стара Загора, хотел Сити с адрес: бул. „Свети Патриарх Евтимий“ 23, 6000 Южна промишлена зона.
В дискусионния форум ще участват трима общински съветници, експерти в областта и младежи от различни краища на България.
Всеки участник в семинара ще участва със своите предложения и препоръки за изготвянето на Наръчник, като цялостната процедура ще се подпомага от експерти в областта. Младежите, взели участие, ще получат Youthpass Certificate, в който ще бъдат описани придобитите знания и умения по време на събитието.
Ако желаете да вземете участие в организирания форум по програма ERASMUS + и искате да разберете, какви са начините да бъдете активни граждани, то трябва да сте на възраст между 16 и 27 години и да попълните следната регистрационна форма.

ВАЖНО!!! Участието е безплатно!

Всички разходи по отношение на транспорт, нощувки и изхранване са подсигурени и финансирани от програма Еразъм + на ЕС.

За информация и въпроси – e-mail: migpleven@gmail.com тел: 0878526715

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.