Проведе се втори Тематичен семинар

Проведе се втори Тематичен семинар

Проведе се втори Тематичен семинар

03.
ДАТА: 25 Ноември 2020 Г.

Проведе се втори Тематичен семинар на тема „Използване на природното наследство в екотуризма“. МИГ Плевен разработи анкетна карта , която представя добри практики, споделени по време на тематичен семинар от междурегионалния процес по темата. Попълнената анкетна карта между участниците в срещата спомага за допълване на Регионалния SWOT анализ, обновен с тематична информация на тема екотуризъм в партньорския регион.