Четиридневен форум в Стара Загора насърчава младежкото участие

Четиридневен форум в Стара Загора насърчава младежкото участие

Четиридневен форум в Стара Загора насърчава младежкото участие

03.
ДАТА: 17.05.2021 Г.

„Разработване на общоприложим наръчник за младежко участие в управлението на българските общини“ е името на проекта, който събра 50 млади хора от цяла България на четиридневен форум в Стара Загора.

Проектът е на стойност малко над 15 хиляди евро и е финансиран по програма Еразъм +, в ключова дейност 3 „Младежки диалог“, чрез Националната агенция „Център за развитие на човешките ресурси“.

Младежите, на възраст от 16 до 27 години участваха във вид неформално образование, обясни Галина Тошева – координатор на проекта:

Разработването на наръчника е само крайната цел на този проект. В тези няколко дни, ние поставихме участниците в условия на диалог с овластени представители на местната власт. Първо в лекционни и дискусионни панели обучихме младите хора какви механизми могат да използват, за да участват в управлението на общините, от които идват, запознахме ги с формите на гражданско участие, които са допустими спрямо законодателната ни база. Споделихме много опит, тъй като панелите бяха водени от юристи, специалисти по публична администрация, действащи преподаватели в университетите. Разглеждахме реален казус – трябваше да се преборят за изграждането на скейт площадка в един измислен град. Те дискутираха с реално действащи кметове и председатели на общински съвети в различни общини в България.

Една от участничките във форума е Белла Пчеларова, ученичка в Национална търговска банкова гимназия в София.

Прегледайте интервюто, което дадоха участниците пред БНР тук

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.